STICHTING BAN VERLIEST PROCEDURE OVER GEBRUIK VAN HET WOORD JOOD IN SPREEKKOREN TEGEN DE KNVB

Na de voor Stichting Bestrijding Antisemitisme (BAN)  teleurstellende uitspraak van de voorzieningenrechter d.d. 25/07 in kort geding tegen de KNVB zal het bestuur van BAN zich beraden over de wijze waarop het de strijd tegen het antisemitisme zal voortzetten.

BAN had aan de voorzieningenrechter gevraagd de KNVB te gelasten tegen elk spreekkoor in stadions waarin het woord “Jood” of “Joden” zou worden gebruikt op te treden. De rechter vond een totaalverbod op het gebruik van het woord “JOOD” of “JODEN” echter te ver gaan en achtte zich in kort geding niet bevoegd een uitspraak te doen over de vraag of spreekkoren met daarin verwijzing naar JODEN a priori als onrechtmatig moeten worden aangemerkt.

De Stichting BAN zal intern de uitspraak evalueren en bezien of en op welke wijze waaronder ook begrepen middels een rechterlijke uitspraak het antisemitisme in met name voetbalstadions kan worden bestreden.

Meer dan ooit is BAN van oordeel dat er door de Nederlandse overheid krachtdadiger tegen het toenemend antisemitisme moet worden opgetreden.

De voorzitter van de stichting wees er tijdens de behandeling van het kort geding op dat Nederland overmand was door verdriet, door het verlies van 298 onschuldige slachtoffers bij de crash van vlucht MH27 ten gevolge van  oorlogshandelingen in de oostelijke Oekraïne.

“ Wij, de overlevenden van de Holocaust, waarbij door brute moord en oorlogshandelingen geen 298 onschuldige slachtoffers waren te betreuren, maar 100.000 onschuldige Joodse slachtoffers, die werden vergast of op andere verschrikkelijke wijze vermoord, hadden als Holocaust overlevers op meer begrip en mededogen mogen rekenen dan ons  werd geboden. Het woord JOOD of JODEN in welk combinatie dan ook gebruikt tijdens voetbalwedstrijden steekt ons als een dolk in het hart “.

De Stichting BAN wijst er op dat het antisemitische virus zich ook in ons land snel verspreidt, hetgeen o.m. zichtbaar wordt bij anti- Israëlische demonstraties en de bedreigingen aan het adres van leden van de Nederlandse Joodse gemeenschap.

Amsterdam, 27 juli 2014